Event mắt giải pháp cáp có cấu trúc Vivanco

 

Sự kiện ra mắt giải pháp cáp có cấu trúc Vivanco là một sự kiện cấp doanh nghiệp của công ty, nhằm giới thiệu cho khách hàng những ưu điểm tối đa về chất lượng cho sản phẩm của Vivanco, đồng thời truyền tải đến cho khách hàng sứ mệnh cũng như vai trò của doanh nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tối ưu về cả chất lượng và số lượng.


Bài viết xem thêm