CAT3 25, 50 PAIR U/UTP CABLE, UNSHIELDED
  • CAT3 25, 50 PAIR U/UTP CABLE, UNSHIELDED

CAT3 25, 50 PAIR U/UTP CABLE, UNSHIELDED

Mã sản phẩm:   (0) Bình luận


Mô tả

ANSI/ICEA S-90-661

TIA/EIA-568-C.2

25 years system warranty

Chia sẻ  EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

Thông tin sản phẩm CAT3 25, 50 PAIR U/UTP CABLE, UNSHIELDED

Sản phẩm xem thêm