Intelligent Video Analytics / IVA
  • Intelligent Video Analytics / IVA

Intelligent Video Analytics / IVA

Mã sản phẩm:   (0) Bình luận


Mô tả

Intelligent Video Analytics

  • Motion Detection
  • Tamper Detection
  • Privacy Mask
Chia sẻ  EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

Thông tin sản phẩm Intelligent Video Analytics / IVA

Sản phẩm xem thêm