Lighting Protector
  • Lighting Protector

Lighting Protector

Mã sản phẩm:   (0) Bình luận


Mô tả
Chia sẻ  EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

Thông tin sản phẩm Lighting Protector

Model Name LPB-101G-P LPB-101G LPB-101
Product Photo ISON Lightning Protector ISON Lightning Protector ISON Lightning Protector
100Mb Module
Gigabit Module
Support PoE
lightning surge 10/700us 6KV 10/700us 6KV 10/700us 6KV
Dimension 70 x 25 x 25mm (WxDxH) 70 x 25 x 25mm (WxDxH) 70 x 25 x 25mm (WxDxH)
Weight 0.03 Kg 0.03 Kg 0.03 Kg

Sản phẩm xem thêm

Không tìm thấy sản phẩm liên quan nào cho sản phẩm Lighting Protector