Optic Fiber Patch Code/Coupler
  • Optic Fiber Patch Code/Coupler
  • Optic Fiber Patch Code/Coupler

Optic Fiber Patch Code/Coupler

Mã sản phẩm:   (0) Bình luận


Mô tả
Chia sẻ  EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

Thông tin sản phẩm Optic Fiber Patch Code/Coupler

Single Mode Patch Cord

Model Name CBL-SM-LC-LC-3 CBL-SM-LC-SC-3 CBL-SM-LC-ST-3 CBL-SM-SC-ST-3
Product Photo ISON Path Cord & Coupler ISON Path Cord & Coupler ISON Path Cord & Coupler ISON Path Cord & Coupler
Connector Ceramic LC-LC Ceramic LC-SC Ceramic LC-ST Ceramic SC-ST
Fiber Type Singlemode 9/125µm Singlemode 9/125µm Singlemode 9/125µm Singlemode 9/125µm
Length 3 Meter 3 Meter 3 Meter 3 Meter
Jacket Diameter 2.0mm Duplex 2.0mm Duplex 2.0mm Duplex 3.0mm Duplex
Jacket Color Yellow Yellow Yellow Yellow
Jacket Material PVC PVC PVC PVC
Wavelength 1310/1550nm 1310/1550nm 1310/1550nm 1310/1550nm
Insertion loss ≤0.3dB ≤0.3dB ≤0.3dB ≤0.3dB
Return loss ≥50dB ≥50dB ≥50dB ≥50dB
Operating Temperature -40~75°C -40~75°C -40~75°C -40~75°C
Storage temperature -55~85°C -55~85°C -55~85°C -55~85°C

Multi mode Patch Cord

Model Name CBL-MM-LC-LC-3 CBL-MM-LC-SC-3 CBL-MM-LC-ST-3 CBL-MM-SC-ST-3
Product Photo ISON Path Cord & Coupler ISON Path Cord & Coupler ISON Path Cord & Coupler ISON Path Cord & Coupler
Connector Ceramic LC-LC Ceramic LC-SC Ceramic LC-ST Ceramic SC-ST
Fiber Type Multimode 62.5/125µm Multimode 62.5/125µm Multimode 62.5/125µm Multimode 62.5/125µm
Length 3 Meter 3 Meter 3 Meter 3 Meter
Jacket Diameter 2.0mm Duplex 2.0mm Duplex 2.0mm Duplex 3.0mm Duplex
Jacket Color Orange Orange Orange Orange
Jacket Material PVC PVC PVC PVC
Wavelength 850/1310nm 850/1310nm 850/1310nm 850/1310nm
Insertion loss ≤0.3dB ≤0.3dB ≤0.3dB ≤0.3dB
Return loss ≥60dB ≥60dB ≥60dB ≥60dB
Operating Temperature -40~75°C -40~75°C -40~75°C -40~75°C
Storage temperature -55~85°C -55~85°C -55~85°C -55~85°C

Coupler

Model Name CNT-LC-LC CNT-SC-SC CNT-ST-ST CNT-SC-ST
Product Photo ISON Path Cord & Coupler ISON Path Cord & Coupler ISON Path Cord & Coupler ISON Path Cord & Coupler
Connector LC-LC SC-SC ST-ST SC-ST
Jacket Material Ceramic, Ni Ceramic, Ni Ceramic, Ni Ceramic, Ni
Material ABS ABS ABS ABS
Insertion loss ≤0.2dB ≤0.2dB ≤0.2dB ≤0.2dB
Return loss ≥45dB ≥45dB ≥45dB ≥45dB
Operating Temperature -40~80°C -40~80°C -40~80°C -40~80°C
Storage temperature -40~85°C -40~85°C -40~85°C -40~85°C

Sản phẩm xem thêm

Không tìm thấy sản phẩm liên quan nào cho sản phẩm Optic Fiber Patch Code/Coupler